0 (0 نظر )
16,500تومان

13,600تومان

  • برند : کابل کرمان رادین

  • کابل تلفن چهار زوج

  • Four pair telephone cable

    • قیمت مندرج در سایت براساس هر متر میباشد
  • 0 (0 نظر )
18%
16,500تومان

13,600تومان